DEPOZITÁŘ CYRRUS

Butikový depozitář, který věří v jedinečnost a preciznost.

Jsme první depozitář

začínající jako START-UP

OTEVŘENÝ takřka pro kohokoli

BEZ BANKY

Kontrolujeme


Proces vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů.


Jak má investiční společnost nastavený proces oceňování majetku fondu.


Vypořádání s majetkem fondu v obvyklých lhůtách.


Zda se investiční společnost řídí právními normami. 


Monitorujeme


Veškerou činnost fondu, abychom měli jistotu, že je v souladu se zvolenou strategií.


Jak investiční společnost nakládá s výnosy fondu.


Příkazy investiční společnosti k transakcím k nabytí či prodeji majetku fondu.


Peněžní toky fondů, abychom měli jistotu, že jsou v souladu s investiční strategií.


Uschováváme

majetek fondu, jehož povaha umožnuje fyzickou úschovu, např. listinné cenné papíry.


Evidujeme

majetek, který nelze předat do fyzické úschovy, a dbáme na to, aby byl řádně uschován jiným způsobem.


Opatrujeme

majetek fondu, který tvoří peněžní prostředky investora. 


Pokud máme podezření na zřetelné porušení právní normy,
informujeme ČNB a nadále situaci řešíme za součinnosti regulátora.

Pokud nalezneme nějakou pochybnost,
komunikujeme s investiční společností a hledáme vhodná řešení.

Začněte s námi spolupracovat ještě dnes

DEPOZITÁŘ CYRRUS
Na Florenci 15
FLORENTINUM – vchod A
110 00  Praha 1
Česká republika