DEPOZITÁŘ CYRRUS

Butikový depozitář, který věří v jedinečnost a preciznost.

Jsme první depozitář

START-UP

OTEVŘENÝ takřka pro kohokoli

BEZ BANKY

Kontrolujeme


Proces vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů.


Jak má investiční společnost nastavený proces oceňování majetku fondu.


Vypořádání s majetkem fondu v obvyklých lhůtách.


Zda se investiční společnost řídí právními normami. 


Monitorujeme


Veškerou činnost fondu tak, abychom měli jistotu, že je v souladu se zvolenou strategií. jak investiční společnost nakládá s výnosy fondu.


Příkazy investiční společnosti, kterými se realizují transakce k nabytí či prodeji majetku fondu.


Peněžní toky fondů tak, abychom měli jistotu, že jsou v souladu s realizací strategie investování fondu.


Opatrujeme


Majetek fondu – peněžní prostředky investora.


Peněžní toky fondů tak, abychom měli jistotu, že jsou v souladu s realizací strategie investování fondu.


Evidujeme


Majetek, který nelze předat do fyzické úschovy, a dbáme na to, aby byl majetek řádně uschován jiným způsobem.


Uschováváme


Fyzicky majetek fondu, jehož povaha to umožnuje, např. listinné cenné papíry.


Pokud máme podezření na zřetelné porušení právní normy,
informujeme ČNB a nadále situaci řešíme za součinnosti regulátora.

Pokud nalezneme nějakou pochybnost,
komunikujeme s investiční společností a hledáme vhodná řešení.

Začněte s námi spolupracovat ještě dnes

DEPOZITÁŘ CYRRUS
Na Florenci 15,
FLORENTINUM – vchod A
110 00, Praha 1
Česká Republika