Butikový depozitář, který věří v jedinečnost a preciznost

BEZ BANKY, BEZ ZBYTEČNOSTÍ, S JISTOTOU

Budujeme depozitář s takovou odbornou péčí, abychom byli benchmarkem na trhu.

Ing. Lubomír Seif

ředitel CYRRUS DEPOSITARY

V čem jsme jedineční?

U nás moc dobře víme, že nejde všechny fondy házet do jednoho pytle. Proto se na každý fond díváme individuálně a svoje kontrolní mechanismy přizpůsobujeme jeho strategii a činnosti.

Kontrolujeme do hloubky. Kontrolujeme zda obhospodařovatel a administrátor vykonávají svoji činnost v souladu se zájmem fondů a zda nedochází k neodborné péči.
Přinášíme nezávislý pohled zda fond, obhospodařovatel a administrátor naplňují svoji činnost v souladu s evropskou a českou regulací.
O nás budete vědet každý den. Distancujeme se od tvrzení, že nejlepší depozitář je ten, který po vás nic nechce.

NAŠI LIDÉ

Ing. Lubomír Seif

ředitel depozitáře fondů

Nejsem typ manažera, co řídí svůj tým zpovzdálí svého akvária. Můj tým musí být vždy složen tak, aby slovo „tým“ nebylo jen klišé. To, co vyžaduji od ostatních, musím především vyžadovat od sebe - hlubokou znalost, odbornost, systematickou logicko-matematickou úvahu.  Neustále „na sobě makat“ musí každý, kdo chce se mnou spolupracovat. Vyznávám přístup založený na teamleadingu. Reálně jsem si ověřil, že toto je jedinečná a správná cesta, jak motivovat a kultivovaně řídit tým schopných profesionálů. Tento postoj mě zcela zásadně odlišuje od klasického manažerského řízení v korporaci. Ze své dlouhodobé praxe ve finančním sektoru vím, že budoucnost je v butikových finančních institucích, případně alternativních digitálních platformách, které fungují na bázi klient + efektivní proces = spokojenost na obou stranách.


Ing. Valeriya Vasilyeva

analytik depozitáře fondů

Díky zkušenostem z auditu finančních institucí v jedné ze společností Big4 mám komplexní přehled o finančním a bankovním sektoru. V kombinaci se vzděláním zaměřeným na finance a bankovnictví mi tyto zkušenosti umožňují přistupovat k činnosti fondů s maximální odbornou péčí, profesionálně se starat o majetek a chránit zájmy klientů.


Ing. František Hodrment

vedoucí oddělení opatrování majetku fondů

Je pro mě výzvou být u vzniku depozitáře fondů CYRRUS a své předchozí zkušenosti z bankovního depozitáře plně zúročit ve prospěch nastavení procesů a fungování unikátní struktury. Mým krédem je pečlivost a efektivnost tak, aby všechna nastavená pravidla do sebe zapadla a ve spolupráci s klientem existovala plynulá a oboustranná spokojenost. Fondy kvalifikovaných investorů jsou jedinečné svou variabilitou. Každý fond je specifická jednotka, ke které je třeba přistupovat individuálně s ohledem na znalost portfolia a zaměření investiční činnosti fondu, a to současně při zachování jednotných procesů opatrování majetku fondů. Zároveň tak vítám, v souladu s patřičnou regulací, vznik nových netradičních investic, které oblast investičních fondů dále posouvají a rozšiřují možnosti investování v rámci kapitálového trhu.


Jsme součástí silné skupiny CYRRUS GROUP

Věří nám přes 8000 klientů, pro které věrně pracujeme již více než 25 let.

Kontaktujte nás

DEPOZITÁŘ CYRRUS
Na Florenci 15,
FLORENTINUM – vchod A
110 00, Praha 1
Česká Republika